Аризона азиски Американската асоцијација » Аризона, Азија, Пацифик островите, култура, единство, образование, имиграција, вработување, здравје, социјалните услуги, граѓански права, теренски, хуманитарна

masthead глава

2019 AAAA Kids Art Expo

Kids Art Expo requirement to be send to ALL cultural directors is attached.

Each cultural director must submit two high resolution images (300 dpi) to 4aKidsArtExpo@gmail.com

Deadline September 1st, 2019