Arizona Asian American Association » Arizona, Neeg Esxias, Neeg pov txwv, culture, kev sib sau, kev kawm, teb chaws, ua hauj lwm, kho mob, cov kev pab cuam tib neeg, civil rights, nthuav, humanitarian

Masthead header

Neeg muag khoom

Thank you for your interest in becoming a vendor for the AAAA festival. There are two methods to complete your application. You may fill out the online form or the PDF or Word versions of the Vendor Application and submit along with a check.

Thov nco ntsoov: Qhov chaw lub rooj muag zaub yuav tau txiav txim rau ib them siab thawj vendor, thawj pab hauv paus li txiav txim tau los ntawm cov pawg neeg AAAA vendor.

Mus sau npe hauv internet

 

Daim ntawv thov kev vendor