Hiệp hội người Mỹ gốc Á Arizona » Arizona, Châu Á, Thái Bình Dương, văn hóa, thống nhất, giáo dục, nhập cư, việc làm, sức khỏe, dịch vụ con người, quyền công dân, tiếp cận cộng đồng, nhân đạo

Masthead header

 

MộtArizona MộtSIAN MộtTiêu MộtSSOCIATION

Nhiệm vụ của chúng ta

Hiệp hội Mỹ Arizona châu Á sẽ tăng cường đoàn kết, mang lại nhận thức cho công chúng về sự đa dạng văn hóa, và giải quyết các vấn đề có liên quan, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa người Mỹ gốc Á và cộng đồng rộng lớn. Để biết thêm thông tin về tổ chức của chúng tôi xin vui lòng click HERE


Weekly Events

Châu Á Liên hoan Arizona 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!