Hiệp hội người Mỹ gốc Á Arizona » Arizona, Châu Á, Thái Bình Dương, văn hóa, thống nhất, giáo dục, nhập cư, việc làm, sức khỏe, dịch vụ con người, quyền công dân, tiếp cận cộng đồng, nhân đạo

tiêu đề Masthead

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

Hiệp hội Mỹ Arizona châu Á sẽ tăng cường đoàn kết, mang lại nhận thức cho công chúng về sự đa dạng văn hóa, và giải quyết các vấn đề có liên quan, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa người Mỹ gốc Á và cộng đồng rộng lớn. For more information about our organization

please click HEREBeautiful Photos from the Festival

 


CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 Directors at Large

Al Carstens, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the inductionFilipino Catholic Community celebrates Santo Nino Fiesta this Sunday Jan 21st.

Everyone is invited. No entrance fee. Potluck for dinner.


Phoenix Chinese Week is a series of cultural, social and educational events highlighting the diverse culture of China. Come to the annual 3-day Culture and Cuisine Festival that attracts thousands of participants features the arts, food, dance, entertainment, history and heritage of China. ( Free Admission)