Arizona Asyano Amerikano Association » Arisona, Asyano, Pacific Islander, kultura, pagkakaisa, pag-aaral, imigrasyon, trabaho, kalusugan, mga serbisyo ng tao, karapatan bilang mamamayan, outreach, makatao

Masthead header

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

Ang Arizona Asyano Amerikano Association ay dapat mapahusay ang pagkakaisa, magdala ng kamalayan sa publiko ng kultural na pagkakaiba-iba, at tugunan ang mga may-katuturang mga isyu, sa gayong paraan palakasin ang relasyon sa pagitan ng mga Asyano Amerikano at ang mga komunidad sa mga malalaking. For more information about our organization please click DITOPoster Contest Entry Form

 


Commendation Award 2018 mula sa
AZ Gov Doug Ducey thru Executive Director Barry Wong


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel Dillard – 2010-2014

Year of Service: Madeline Ong-Sakata – 2010-2014

Year of Service: Choo Tay 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: Bernard Wu – 2001-2003

Year of Service: Ashok Jain – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 Mga Direktor sa Malaking

Al Carstens, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival