Arizona Asyano Amerikano Association » Arisona, Asyano, Pacific Islander, kultura, pagkakaisa, pag-aaral, imigrasyon, trabaho, kalusugan, mga serbisyo ng tao, karapatan bilang mamamayan, outreach, makatao

Masthead header

 

ARIZONA ASIAN ASili ASsociation

Ang aming Mission

Ang Arizona Asyano Amerikano Association ay dapat mapahusay ang pagkakaisa, magdala ng kamalayan sa publiko ng kultural na pagkakaiba-iba, at tugunan ang mga may-katuturang mga isyu, sa gayong paraan palakasin ang relasyon sa pagitan ng mga Asyano Amerikano at ang mga komunidad sa mga malalaking. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming organisasyon mangyaring mag-click DITO


Weekly Events

Arizona Asian Festival 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!