อาริโซน่าสมาคม Asian American » อาริโซน่า, เอเชีย, ชาวเกาะแปซิฟิก, วัฒนธรรม, เอกภาพ, การศึกษา, การเข้าเมือง, การจ้าง, สุขภาพ, บริการมนุษย์, สิทธิมนุษยชน, แผ่ออกไป, มีมนุษยธรรม

ส่วนหัวบนหน้าแรก

 

ARIZONA Aเซียน Aพริกไทย ASSOCIATION

ภารกิจของเรา

แอริโซนาสมาคมเอเชียอเมริกันจะเสริมสร้างความสามัคคี, สร้างความตระหนักให้กับประชาชนของความหลากหลายทางวัฒนธรรม, และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง, จึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียอเมริกันและชุมชนที่มีขนาดใหญ่. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรากรุณาคลิก ที่นี่


Weekly Events

เทศกาลแอริโซนาเอเชีย 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!