ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ » ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਏਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਆਊਟਰੀਚ, ਮਾਨਵੀ

ਮਾਸਟਹੈਡ ਸਿਰਲੇਖ

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ. For more information about our organization please click ਇਥੇ
Commendation Award 2018 from
AZ Gov Doug Ducey thru Executive Director Barry Wong


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel Dillard – 2010-2014

Year of Service: Madeline Ong-Sakata – 2010-2014

Year of Service: Choo Tay 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: ਬਰਨਾਰਡ ਵੂ – 2001-2003

Year of Service: Ashok Jain – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 ਵੱਡੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Al Carstens, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival