Arizona Asian American Association » Arizona, Neeg Esxias, Neeg pov txwv, culture, kev sib sau, kev kawm, teb chaws, ua hauj lwm, kho mob, cov kev pab cuam tib neeg, civil rights, nthuav, humanitarian

Masthead header

 

ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION

Our Mission

Lub koom haum Arizona Asian American yuav txhim khu kev sib sau, nqa khiav rau pej xeem uas txawv ntau haiv, thiab chaw nyob rau cov teeb meem, thereby strengthen the relationship between Asian Americans and the community at large. Yog xav paub ntxiv txog peb lub koom haum no thov koj nyem qhov NO


Weekly Events

Arizona Success Esxias 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!