Arizona Asian American Association » Arizona, Neeg Esxias, Neeg pov txwv, culture, kev sib sau, kev kawm, teb chaws, ua hauj lwm, kho mob, cov kev pab cuam tib neeg, civil rights, nthuav, humanitarian

Masthead header

Txais tos rau THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION txij thaum 1988

PEB LUB HOM PHIAJ

Lub koom haum Arizona Asian American yuav txhim khu kev sib sau, nqa khiav rau pej xeem uas txawv ntau haiv, thiab chaw nyob rau cov teeb meem, li no kom cov kev sib raug zoo ntawm cov neeg Esxias Asmesliskas thiab cov zej zog loj at. Yog xav paub ntxiv txog peb lub koom haum

thov nias NO

 


Zoo siab nrog rau tus tshiab khiv inducted AAAA

2018-2020 Directors at loj

Al Carstens, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Ua tsaug koj AZ Gov Executive Director Barry Wong kom ua tau zoo hauv induction


 


Cov duab zoo nkauj ntawm qhov Success