ಅರಿಜೋನಾ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ » ಅರಿಜೋನಾ, ಏಷ್ಯನ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದವರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಲಸೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ, ಕುರಿತು, ಮಾನವೀಯ

ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಡರ್

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

ಅರಿಜೋನಾ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸಲು. For more information about our organization please click ಇಲ್ಲಿPoster Contest Entry Form

 


Commendation Award 2018 ರಿಂದ
AZ Gov Doug Ducey thru Executive Director Barry Wong


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel ಡಿಲ್ಲರ್ಡ್ – 2010-2014

Year of Service: Madeline Ong-Sakata – 2010-2014

Year of Service: ಚೂ ಟೇ 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ವು – 2001-2003

Year of Service: ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 ದೊಡ್ಡ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಕಾರ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival