សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អាស៊ី​រដ្ឋ Arizona » រដ្ឋ​អារី​ស្សូ​ណា, អាស៊ី, កោះ​ប៉ាស៊ីហ្វិក, វប្បធម៌, ការ​រួបរួម, ការ​អប់រំ, អន្តោប្រវេសន៍, ការងារ, សុខភាព, សេវា​មនុស្ស, សិទ្ធិ​ស៊ីវិល, ការ​ផ្សព្វផ្សាយ, មនុស្សធម៌

បឋមកថាទំព័រមុខ YouTube

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អារីហ្សូណា​អាស៊ី​នឹង​បង្កើន​ការ​រួបរួម, នាំ​យក​មក​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​ជា​សាធារណៈ​ពី​ភាព​សម្បូរ​បែប​នៃ​វប្បធម៌, និង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ, ដោយហេតុនេះ​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​រវាង​តំបន់​អាស៊ី​និង​សហគមន៍​ជនជាតិ​អាមេរិក​នៅ​មាន​ទំហំ​ធំ. For more information about our organization please click ទីនេះPoster Contest Entry Form

 


Commendation Award 2018 ពី
AZ Gov Doug Ducey thru Executive Director Barry Wong


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel Dillard – 2010-2014

Year of Service: លោក Ong-អាចម៉ឺ – 2010-2014

Year of Service: Choo តា​យ 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: លោក Bernard Wu បាន – 2001-2003

Year of Service: លោក Ashok លោក Jain – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 នាយក​នៅ​មាន​ទំហំ​ធំ

នៅ​ពេល​លោក Carstens, Pamela Martin-Abella, អង្គការ​ម៉ា​រី​ល​​្បិចកល, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival