សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អាស៊ី​រដ្ឋ Arizona » រដ្ឋ​អារី​ស្សូ​ណា, អាស៊ី, កោះ​ប៉ាស៊ីហ្វិក, វប្បធម៌, ការ​រួបរួម, ការ​អប់រំ, អន្តោប្រវេសន៍, ការងារ, សុខភាព, សេវា​មនុស្ស, សិទ្ធិ​ស៊ីវិល, ការ​ផ្សព្វផ្សាយ, មនុស្សធម៌

បឋមកថាទំព័រមុខ YouTube

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អារីហ្សូណា​អាស៊ី​នឹង​បង្កើន​ការ​រួបរួម, នាំ​យក​មក​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​ជា​សាធារណៈ​ពី​ភាព​សម្បូរ​បែប​នៃ​វប្បធម៌, និង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ, ដោយហេតុនេះ​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​រវាង​តំបន់​អាស៊ី​និង​សហគមន៍​ជនជាតិ​អាមេរិក​នៅ​មាន​ទំហំ​ធំ. For more information about our organization please click ទីនេះ


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel Dillard – 2010-2014

Year of Service: លោក Ong-អាចម៉ឺ – 2010-2014

Year of Service: Choo តា​យ 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: លោក Bernard Wu បាន – 2001-2003

Year of Service: លោក Ashok លោក Jain – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 នាយក​នៅ​មាន​ទំហំ​ធំ

នៅ​ពេល​លោក Carstens, Pamela Martin-Abella, អង្គការ​ម៉ា​រី​ល​​្បិចកល, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival