Arizona Asian American Association » Arizona, Neeg Esxias, Pacific Islander, kab lis kev cai, kev sib sau, kev kawm ntawv, kev nkag teb chaws, ua hauj lwm, noj qab haus huv, tib neeg cov kev pab cuam, civil rights, nthuav, humanitarian

Masthead header

 

Ib tugRIZONA Ib tugSIAN Ib tugKua txob Ib tugSSOCIATION

Peb lub hom phiaj

Lub Arizona Asian American Association yuav txhim khu kev sib sau, coj khiav rau cov pej xeem ntawm kab lis kev cai ntau haiv neeg, thiab hais cov teeb meem, li no ntxiv dag zog rau kev sib raug zoo ntawm cov neeg Esxias Asmesliskas thiab cov zej zog nyob loj. Yog xav paub ntxiv txog peb lub koom haum thov nias NTAWM NO


Weekly Events

Arizona Asian Festival 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!