אריזונה אסיה אגודה האמריקנית » אריזונה, אסיה, אוקיינוס ​​השקט, תרבות, אחדות, חינוך, הגירה, תעסוקה, בריאות, שירותי אנוש, זכויות אזרח, הושטת יד, הומניטרי

כותרת ה- Masthead

WELCOME TO THE ARIZONA ASIAN AMERICAN ASSOCIATION since 1988

OUR MISSION

אריזונה אסיה האמריקנית האיגוד לשפר אחדות, להביא את מודעות לציבור של גיוון תרבותי, ולטפל בבעיות רלוונטיות, וכך לחזק את הקשר בין אסיה אמריקאים והקהילה בכללותה. For more information about our organization please click כאןPoster Contest Entry Form

 


Commendation Award 2018 from
AZ Gov Doug Ducey thru Executive Director Barry Wong


RECENT NEWS

Past Presidents Recognition of 2018

Year of Service: Somsangouane – 2007

Year of Service: Maribel דילארד – 2010-2014

Year of Service: Madeline Ong-Sakata – 2010-2014

Year of Service: Choo טיי 1995-1996

terwidth=”300″] Year of Service: ברנרד וו – 2001-2003

Year of Service: Ashok Jain – 1991-1992; 1993-1994

 

 


 

CONGRATULATIONS to the newly inducted AAAA

2018-2020 דירקטורים בגדולים

Al Carstens, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.

Thank you AZ Gov Executive Director Barry Wong for performing the induction


 


Beautiful Photos from the Festival