એરિઝોના એશિયન અમેરિકન એસોસિયેશન » એરિઝોના, ટાપુવાસી, એશિયન પેસિફિક, સંસ્કૃતિ, એકતા, શિક્ષણ, ઇમીગ્રેશન, રોજગાર, આરોગ્ય, માનવ સેવાઓ, નાગરિક અધિકાર, આઉટરીચ, માનવતાવાદી

માસ્ટહેડ હેડર

 

એકRIZONA એકSian એકમરી એકSSOCIATION

અમારી મિશન

એરિઝોના એશિયન અમેરિકન એસોસિયેશન એકતા વધારવા રહેશે, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા જાહેર જનતા માટે જાગૃતિ લાવવા, અને સંબંધિત મુદ્દાઓ સંબોધવા, ત્યાં મોટા ખાતે એશિયન અમેરિકનો વચ્ચે સંબંધ અને સમુદાય મજબૂત. અમારી સંસ્થા વિશે વધુ જાણકારી માટે ક્લિક કરો અહીં


Weekly Events

એરિઝોના એશિયન ફેસ્ટિવલ 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!