انجمن آسیایی آمریکایی آریزونا » آریزونا, آسیا, جزایر اقیانوس آرام, فرهنگ, وحدت, آموزش و پرورش, مهاجرت, استخدام, سلامت, خدمات انسانی, حقوق شهروندی, توسعه, انسان دوستانه

هدر سرصفحه

 

Aآریزونا Aسیان Aفلفل ASSOCIATION

ماموریت ما

انجمن آمریکایی آریزونا آسیایی باید وحدت افزایش, را به آگاهی به مردم از تنوع فرهنگی, و رسیدگی به مسائل مربوطه, در نتیجه رابطه بین آمریکایی آسیایی تبار و جامعه در بزرگ تقویت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سازمان ما لطفا کلیک کنید اینجا


Weekly Events

Arizona Asian Festival 2017

It’s a wrap!

Congratulations to all of our team members and cultural directors for another amazing festival!