Persatuan Amerika Arizona Asia » Arizona, Asia, Kepulauan Pasifik, budaya, perpaduan, pendidikan, imigresen, pekerjaan, kesihatan, perkhidmatan manusia, hak sivil, jangkauan, kemanusiaan

header Masthead

2018 Program Festival

NEW FESTIVAL PROGRAM FOR 2018 COMING SOON!

 • Ken Koshio (Sabtu)
 • Fushicho Daiko (Ahad)
 • Wushu (Maritial Arts) Performances including Acrobatic Chinese Lion Dances (Saturday and Sunday)
 • Classical Chinese Dances (Sabtu)
 • Mexican Folklore Dances (Ahad)
 • Asian Tea Ceremony (Sabtu & Ahad)
 • Japanese Tea Ceremony
 • Chinese Tea Ceremony
 • Vietnamese Ceremony
 • Korean Tea Ceremony
 • Korean Court Dances
 • Indian Classical Dances
 • Cambodian Dances
 • Korean Taekwondo Demonstrations
 • Vietnamese Sand Dance
 • Indonesian Traditional Dance
 • Filipino Culture Dance and Singing
 • Laotian Dance
 • Thai Dance
 • Burmese Classical Dance & Singing
 • International Dance Groups