Arizona Āzijas amerikāņu asociācija » Arizona, Āzijas, Klusā okeāna salu, kultūra, vienotība, izglītība, imigrācija, nodarbinātība, veselība, cilvēka pakalpojumi, civiltiesības, ielu, humanitārs

virsraksts header

2018 festivāla programma

NEW FESTIVAL PROGRAM FOR 2018 COMING SOON!

 • Ken Koshio (Sestdiena)
 • Fushicho Daiko (Svētdiena)
 • Wushu (Maritial Arts) Performances including Acrobatic Chinese Lion Dances (Saturday and Sunday)
 • Classical Chinese Dances (Sestdiena)
 • Mexican Folklore Dances (Svētdiena)
 • Asian Tea Ceremony (Sestdiena & Svētdiena)
 • Japanese Tea Ceremony
 • Chinese Tea Ceremony
 • Vietnamese Ceremony
 • Korean Tea Ceremony
 • Korean Court Dances
 • Indian Classical Dances
 • Cambodian Dances
 • Korean Taekwondo Demonstrations
 • Vietnamese Sand Dance
 • Indonesian Traditional Dance
 • Filipino Culture Dance and Singing
 • Laotian Dance
 • Thai Dance
 • Burmese Classical Dance & Singing
 • International Dance Groups