Arizona Asian American Association » Arizona, Ասիական, Խաղաղ Ովկիանոսցի, մշակույթ, միասնություն, կրթություն, ներգաղթ, աշխատանք, առողջություն, Մարդու ծառայություններ, քաղաքացիական իրավունքների, հանրայնացման, հումանիստ

masthead header

2018 Փառատոնի ծրագիրը

NEW FESTIVAL PROGRAM FOR 2018 COMING SOON!

 • Ken Koshio (Շաբաթ)
 • Fushicho Daiko (Կիրակի)
 • Wushu (Maritial Arts) Performances including Acrobatic Chinese Lion Dances (Saturday and Sunday)
 • Classical Chinese Dances (Շաբաթ)
 • Mexican Folklore Dances (Կիրակի)
 • Asian Tea Ceremony (Շաբաթ & Կիրակի)
 • Japanese Tea Ceremony
 • Chinese Tea Ceremony
 • Vietnamese Ceremony
 • Korean Tea Ceremony
 • Korean Court Dances
 • Indian Classical Dances
 • Cambodian Dances
 • Korean Taekwondo Demonstrations
 • Vietnamese Sand Dance
 • Indonesian Traditional Dance
 • Filipino Culture Dance and Singing
 • Laotian Dance
 • Thai Dance
 • Burmese Classical Dance & Singing
 • International Dance Groups