אריזונה אסיה אגודה האמריקנית » אריזונה, אסיה, אוקיינוס ​​השקט, תרבות, אחדות, חינוך, הגירה, תעסוקה, בריאות, שירותי אנוש, זכויות אזרח, הושטת יד, הומניטרי

כותרת ה- Masthead

2018 תוכנית הפסטיבל

NEW FESTIVAL PROGRAM FOR 2018 COMING SOON!

 • Ken Koshio (יום שבת)
 • Fushicho Daiko (יום ראשון)
 • Wushu (Maritial Arts) Performances including Acrobatic Chinese Lion Dances (Saturday and Sunday)
 • Classical Chinese Dances (יום שבת)
 • Mexican Folklore Dances (יום ראשון)
 • Asian Tea Ceremony (יום שבת & יום ראשון)
 • Japanese Tea Ceremony
 • Chinese Tea Ceremony
 • Vietnamese Ceremony
 • Korean Tea Ceremony
 • Korean Court Dances
 • Indian Classical Dances
 • Cambodian Dances
 • Korean Taekwondo Demonstrations
 • Vietnamese Sand Dance
 • Indonesian Traditional Dance
 • Filipino Culture Dance and Singing
 • Laotian Dance
 • Thai Dance
 • Burmese Classical Dance & Singing
 • International Dance Groups